Varför kallas det för expo?

expoAnledningen till att olika tillställningar kallas för expo, kommer i grunden från att det är något som ska informeras om eller visas upp. Detta kan då vara ett informellt forum på nätet om vad som händer i en viss stad, alternativt vara en stor mässa som handlar om ett visst område såsom kläder eller elektronik. Ett expo kan även vara något som handlar om kulturella saker som olika konserter och andra konstformer. Som extra tillägg kan även ett expo vara till för att ett företag eller flera tillsammans ska få ut information som är lärande och undervisande i någon form.

Grunden till varför det kallas för expo istället för exponering som är det riktiga och långa ordet, är helt enkelt att det är en förkortning som används över hela världen och som gör att alla människor på jorden förstår vad det handlar om. I det fallet är det då oftast produkter och tjänster som visas upp på dessa och är något som roar många människor samt fyller en funktion för de som vill veta mera och eventuellt köpa det som visas upp. Nu behöver det inte heller vara så stort och det behöver heller inte vara något som bara är en tillställning, utan här kan det vara en stad eller en organisation som vill förmedla ett budskap.

I det hänseendet kallas det även många gånger expo när en stad har en specifik hemsida som påkallar uppmärksamheten för olika händelser som kommer att gå av stapeln under årets gång. I det fallet kallas det expo av den anledningen att det exponerar och informerar om massor av olika saker som händer. Kanske är detta inte stort för den enskilda individen som bara väljer lite av det som visas upp, men för staden handlar det om hela det program av aktiviteter som finns under året.