Hantverksyrken som är på väg tillbaka. Smeden – ett av världen äldsta yrke.

Det är många traditionella hantverk som nästan har försvunnit helt, men nu är återigen riktigt hantverk, kvalité och unikitet efterfrågat på många håll. Smeden är just ett av de hantverksyrkena som efterfrågas mer och mer. Det gäller allt från smidesdetaljer så som stängsel och grindar till särskilt anpassade verktyg eller hästskor (kräver särskild hovslagarutbildning). Det roliga är att smedens arbete är det samma som för tusen år sedan. Är du intresserad av ett spännande jobb kan smed vara något för dig.

Smeden – olika arbeten under samma namn
Man kan betrakta smeden som ett samlingsnamn för flera olika yrken. I grunden är de samma yrke, men sedan upphör likheterna. Det vi oftast tänker på när smed nämns är en smed som idag jobbar med rent konstsmide. Konstsmide kan vara rätt svårt att överleva på, därför har konstsmeder även andra jobb vid sidan om. Smeder finns även inom industrin och här ombesörjer de oftast även svetsuppgifter.

Flera vägar in i yrket som smed: lärling, gesäll och mästare
Det finns flera vägar in i smedyrket. Det finns flera YH-utbildningar. Flera gymnasier har hantverksprogram där man kan lära sig grunderna i svettning och smide. Efter avslutad utbildning så är det vanligt att man går som lärling för att sedan avlägga gesällprov. Vill du bli konstsmed så finns flertalet folkhögskola som erbjuder både längre och kortare utbildningar.

Yrke med gamla anor
Smedens roll i dåtiden samhället var av stor betydelse. Då var jobbet också väldig mycket mer avancerat än i dag. I dag kan du köpa järnråvara i form av pellets. Pellets av järn hettats sedan upp i hässjan för vidare bearbetning av smeden. Innan det fanns pellets av järn så var jobbet med att utvinna järn ur järnmalm ett hårt och slitsamt jobb. Likt många andra äldre hantverksyrken så gäller fortfarande de gammal tillvägagångssäten så som att man börjar som lärling för att sedan avancera till gesäll och sedan mästare.