Naturliga produkter från Maria Åkerberg

Företaget Maria Åkerberg har gjort en otrolig företagsresa med sitt varumärke. På ett par år har de lyckats växa starkt inom en bransch med hård konkurrens. Med naturliga produkter och ingredienser har företaget lyckats avancera på marknaden med gott resultat.

Naturliga ingredienser

Från hår till hy så använder varumärket sig endast av naturliga ingredienser till sina produkter. Att ta miljöansvar är inte något nytt för varumärket som har byggt sin verksamhet med fokus på hållbarhet och miljö. Många av ingredienserna är dessutom certifierade, vilket ger en extra dimension till varumärket och dess produkter.

Inget material ska gå till spillo

Avfallet från tillverkningen av alla produkter skickas av företaget till återvinning. På detta vis kan man maximera all användning av resurser och sedan går materialet till produktion av nya material. Varumärket Maria Åkerberg arbetar även med att källsortera glasflaskor och att återvinna pappersförpackningar. Miljövänligt papper från svensk skog och färg som kommer från vit lera ser till att du kan känna dig trygg när du köper produkterna med kännedomen att varumärket Maria Åkerberg arbetar med hänsyn för natur och miljö.

Djuren går säkra

Företaget har tagit ställning i en känslig fråga för företag inom hudvård och smink branschen. Djurtester är förbjudna inom EU numera, men det finns vissa länder som fortfarande testar sina produkter. Ett av dessa länder är Kina. Företaget Maria Åkerberg har därför tagit ställning mot Kina och bestämt att inte exportera dit.

Frillesås i Halland

Företaget Maria Åkerberg är lokaliserat i Frillesås, Halland. Företaget är byggt med en stark tro på miljöansvar. För att minska koldioxidbelastningen strävar företaget att hitta samarbetspartners och leverantörer i närområdet.

Kunder och medarbetare serveras ekologiska produkter på arbetet. Sammanfattningsvis kan man se att Maria Åkerberg bidrar till en ökad resurshållning. Stark hänsyn till miljö och natur. Varumärket producerar idag över 200 produkter som är hundraprocentigt naturliga och ekologiska.