Medarbetarundersökning – ett sätt att utveckla och utvecklas

 

Vet du som chef hur dina anställda mår? Vet du som chef vad dina anställda har för drömmar och mål? Vet du som chef vad dina anställda tycker om företagets styrning och om dig som chef?

Det finns många frågor att ställa sig som chef och det är lätt hänt att prioritera bort att faktiskt sitta ner och prata med sina anställda när det är som mest att göra, och det är det ju alltid. Många chefer tar sig inte tiden att sitta ner en eller två timmar och fråga hur den anställde mår, hur den anställde trivs på jobbet, både med arbetsuppgifter men också med kollegorna.

Många anställda vill få feedback på sitt arbete, veta vad hen har gjort bra och även mindre bra för att kunna utvecklas. Människor är olika. Vissa människor har ett driv och vill framåt och få nya arbetsuppgifter för att känna att man trivs och utvecklas på sin arbetsplats medans andra vill göra samma sak som man gjort i 10 år för att veta vad man ska göra varje dag. Det är otroligt viktigt att ställa frågor till sina anställda för att få veta om personen trivs bra med sina arbetsuppgifter eller om personen vill utvecklas, för att inte tappa en värdefull anställd till ett annat företag.

Frågor man också bör ställa sig är hur den anställde tycker att du är som chef. Det är klart att det kan vara läskigt att få höra sanningen om sig själv som chef och hur man som chef styr företaget utifrån en anställds ögon. Men vågar man ställa frågan så kan man troligtvis få en hel del positiv feedback som stärker din tro att du tar bra beslut och kanske även lite saker som man som chef kan bli bättre på.

Det är viktigt att veta vilka frågor man ska ställa för att få ärliga och genomtänkta svar. Därför är det bra att använda sig av en utarbetad medarbetarundersökning. Det finns flera företag som jobbar med medarbetarenkäter och troligtvis får du ut mer information genom professionellt utformade frågor än om du sätter ihop dem själv. Så ta hand om dina anställda och ägna dem två timmar i halvåret för att både ge och få feedback.